otvaranie sampusu

aj takto sa da otvarat sampanske

Kľúčové slová: otvaranie | sampanske | flasa | sampus | pohar

Diskusia