Optická ilúzia

Optická ilúzia v realite.

Kľúčové slová: obrazok | iluzia | obraz | klam | opticka | realita

Diskusia