Opitý cestár

Novinár natočil opitého cestára, ten keď to zistil, chcel napadnúť novinára.

Kľúčové slová: pracovnik | novinar | cestar | fukar | opity

Diskusia