Odstrelovanie budov

desiatky podarených odstrelení budov aj v centrách miest

Diskusia