Odstredivka

odstredivá sila ich urdžala vo vzduchu

Kľúčové slová: vyduch | sila | odstredivka | výška | udržanie

Diskusia