Odolne okno

V obchodnom center skúšalo 79 ľudí vylomiť okno.Kto ho otvorí dostane 300€

Kľúčové slová: internorm | okno

Diskusia