Odlet od lana

žena sa asi na konci nedobrovoľne pustila lana

Kľúčové slová: žena | lano | strom | piesok | pád

Diskusia