Od piesku k mikroporcesoru

Demonštratívna animácia výroby mikroprocesorov

Kľúčové slová: piesok | premena | silikón | mikroprocesor | počítače | výroba

Diskusia