Obrie žaby - krvilačný predátor

Obrie žaby žerú myši, hady ...

Kľúčové slová: obria žaba | predátor | potrava | hady | myši

Diskusia