nuda v lese

pokus o zvalenie sucheho stromu

Kľúčové slová: strom | les | suchy | nuda

Diskusia