Novoročný príhovor Archnaleja Gabrleja

Novoročný príhovor Archnaleja Gabrleja

Kľúčové slová: novorcny | archnaleja | prihovor | gabrleja

Diskusia