Nie je macher, ako macher

posledný pokus bol určite dosť bolestivý

Kľúčové slová: bazén | bolesť | preskok | macher | šmyknutie | náraz

Diskusia