Nie je angličtina ako angličtina

Sú tam veru nejaké rozdiely

Diskusia