Neodpojený kontajner

Žeriavnik už dvíhal aj celý ťahač

Diskusia