Nekonečné upratovanie

dieťa ako pracovný úrad pre matku

Kľúčové slová: dokola | upratovanie | neporiadok | matka | dieťa

Diskusia