Nekonečné ceremónie Indi vs Paki

Pohrebný obrad Wagah/Attari na hraniciach Indie a Pakistanu, ktorý tu prebieha od roku 1959, je najunikátnejšou a najrealistickejšou zmenou obradu spustenia stráže/vlajky na svete. Prečo? Pretože India a Pakistan sú v zásade nepriatelia a od roku 1947 a proti sebe viedli tri vojny, technicky sú stále vo vojne o sporné územie Kašmíru. Okrem toho sa vojaci z každej strany pohybujú niekoľko palcov od vzájomného prekročenia hraníc, pretože sa neustále vysmievajú a pokúšajú sa jeden druhého prevýšiť vysokými krokmi, hrudníkom, mávaním rukou a zaťatými päsťami.

Diskusia