Napodobnenie pohybu zvierat

Ako by sa pohzbovali zvieratá, keby boli ľudia

Kľúčové slová: beh zvierat | pohyb zvierat | napodobnenie

Diskusia