Najvyšší muž v dejinách ľudstva

Doposiaľ navyšší žijúci človek na planéte

Kľúčové slová: zem | výška | obor | človek | dejiny | unikát

Diskusia