Najvyšší muž a najvyššia žena

najvyšší muž a najvyššia žena v histórii ľudstva

Diskusia