Múzeum Dvojičiek /WTC/

Návšteva múzea venovaného pádu Dvojičiek a dňu 11.9.2001

Diskusia