Megaprevoz

tento náklad ťahalo viacero spojených ťahačov

Kľúčové slová: prevoz | prepojenie | ťahače | megaprevoz | paralelné

Diskusia