Medvedica s mláďaťom na skalách

strastiplná cesta cez snehovú pokrývku

Kľúčové slová: skaly | medvieďa | šplhanie | sneh | medvedica

Diskusia