Maká s jednou nohou

sám si nosí betón na spracovanie

Kľúčové slová: jednonohý | betón | nosenie | práca | kýbel | invalid

Diskusia