Magnusov efekt

vysvetlenie Magnusovho efektu v praxi

Kľúčové slová: fyzika | zákon | teleso | efekt | prax | vysvetlenie | magnus | rotácia

Diskusia