Mačky v motore

keď je noc mrazivá, mačky zalezú aj do motora

Kľúčové slová: teplota | motor | noc | zima | mačky | chlad

Diskusia