Mach 8.6

Pohyb objektu dosiahnutý na špecíalnych koľajniciach

Diskusia