Kto je najsilnejší terminátor?

Malá rekapitualácia Terminátorov

Diskusia