Kompilácia automobilových havárií / DRIVING FAILS / Ruské havárie / kompilácia 2019 / Karma / idiot vodiči

Dopravná nehoda je nepredvídateľná kolízia jedného alebo viacerých dopravných prostriedkov, pri ktorých dochádza k materiálnemu poškodeniu alebo poškodeniu. Pojem "dopravná nehoda" sa zvyčajne označuje ako nehoda v premávke na ceste, ale nehodou sú aj podobné udalosti v železničnej, vodnej alebo leteckej doprave.

Diskusia