Kolos na Rhodose

pokus o oživenie bájnej sochy na Rhodose

Kľúčové slová: socha | kolos | rhodos | obrovský | gigantická socha

Diskusia