Kaderník ktorý spaľuje a seká vlasy

kaderník ktorý na úpravu vlasov svojich zákazníkov používa oheň a katany

Kľúčové slová: katana | ohen | vlasy | kadernik | katany

Diskusia