Jeden výskok 4 zásahy

Dvojitá otočka vo vzduchu a 4 zásahy

Diskusia