Japonský rušeň na odhŕňanie snehu na koľajniciach

Japonský rušeň DE15 na odhŕňanie snehu na koľajniciach

Kľúčové slová: japonsko | koľajnice | rušeň | sneh | odhŕňanie

Diskusia