Inteligentná lyžička

Inteligentná lyžička vytvorená pre ľudí trpiacich Parkinsonovou poruchou.

Kľúčové slová: porucha | parkinson | choroba | lyzicka

Diskusia