Indická vojenská zábavná nedeľa

Vojaci sa pretekajú v dvíhaní nôh a strúhaní grimás

Diskusia