Identickí ľudia, nie však dvojičky

Identickí ľudia, nie však dvojičky

Kľúčové slová: nie dvojičky | podobnosť | ľudia | rarita

Diskusia