Horlivý býk

doslovne upravené rohy býka

Kľúčové slová: býk | podujatie | rohy | zapálenie | planeme | horenie

Diskusia