Grand Canyon zo stratosféry

vypustenie balóna s kamerou a sledovanie prírodného útvaru z výšky 26km

Diskusia