Genetické vady

Ľudia narodení s gentickými vadami

Kľúčové slová: genom | rozdielnosť | genetika | genetické vady

Diskusia