Faily ľudí

nehody nešikovných ľúdí

Kľúčové slová: pad | ludstvo | pady | fail | ludia | nesikovnost

Diskusia