Fackovacia súťaž

Krátky záznam z fackovacej súťaže

Kľúčové slová: fackovacia súťaž | tvár | záznam | ruka | facky

Diskusia