Evolúcia hodu oštepom

evolúcia hodu oštepom

Kľúčové slová: sila | vzdialenosť | evolúcia | hod oštepom | vývin | technika

Diskusia