Dobre platená práca

pokrývanie skoro zvislej strechy kostola

Diskusia