dobre nalodený.

Prvé testovanie lode na Dunaji v Bratislave. Ľod je replikou známej papierovej lodičky v mierke 1:25.First test of boat on Danube. Boat is a replica of paper boat in size 1:25.

Diskusia