Diery v Zemi

prírodné diela, ale aj diela človeka

Kľúčové slová: ťažba | zem | oblasti | prepadnutie | diery

Diskusia