Demonštrácia 3. Newtonovho zákona

Asi najlepšia ukážka akcie a reakcie

Diskusia