Deformácia ľudského tela

úžasné je na týchto deformáciách ľudského tela iba to, ako ich takéto niečo môže napadnúť

Kľúčové slová: telo | tvár | deformácia | ľudia | zničenie | nápady

Diskusia