cudzinecka legia v afganistane

francuzska cudzinecka legia to ma v afganistane tazke

Kľúčové slová: afganistan | cudzinecka | legia

Diskusia