cudny les

a v nom cudne rastuce stromy

Kľúčové slová: rast | strom | krivo | les

Diskusia