Čo je vo vnútri Sochy slobody?

Animačné video oboznamujúce s interiérom sochy a piedestálu.

Diskusia