Človek a divá zver

Unikátne zábery stretu človeka s divou zverou a iné

Diskusia